Podręcznik użytkownika Electrolux EWH147313W Washing Machine

Instrukcja dla urządzenia Electrolux EWH147313W Washing Machine

Podręcznik użytkownika Electrolux EWH147313W Washing Machine

Wyodrębnia zawartość

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 1

gebruiksaanwijzingnotice d'utilisationWasautomaatLave-lingeEWH 147313 W

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 2

2 electroluxElectrolux. Thinking of you.Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.comINHOUDVeiligheidsinformatieBeschrijving van het productBedieningspaneelAanpassing aan persoonlijke wensenHet eerste gebruikDagelijks gebruikNuttige aanwijzingen en tips245699912Wasprogramma's14Onderhoud en reiniging16Problemen oplossen20Technische gegevens23Verbruikswaarden23Montage24Aansluiting aan het elektriciteitsnet26Milieubescherming27Wijzigingen voorbehouden.VEILIGHEIDSINFORMATIEBelangrijk! Zorgvu

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 3

electrolux 3• Probeer in geen geval zelf de machine terepareren. Reparaties uitgevoerd doorondeskundigen kunnen lichamelijk letselof ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met eenKlantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.INSTALLATIE• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtigals u het apparaat verplaatst.• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruikhet apparaat bij twijfel niet en neem contact op

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 4

4 electroluxvaar! Houd ze buiten het bereik van kinderen.• Berg alle wasmiddelen op een veiligeplaats, buiten het bereik van kinderen,op.• Zorg ervoor dat kinderen of huisdierenniet in de trommel kunnen klimmen. Omte voorkomen dat kinderen of huisdierenin de trommel vast komen te zitten, heeftdeze machine een speciale functie. Omdeze functie te activeren draait u de knop(zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts tot degroef horizontaal staat. Gebruik zo nodigeen mu

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 5

electrolux 5WASMIDDELLADEVakje voor wasmiddel voor de voorwasen inweekfase of voor vlekkenverwijderaardie gebruikt wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase (indien beschikbaar). Het voorwas- en inweekmiddel wordt aan het beginvan het wasprogramma ingespoeld. Devlekkenverwijderaar wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase ingespoeld.Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas. Als u vloeibaarwasmiddel gebruikt, schenk dit dan in netvoordat u het programma start.Vakje voor vloeib

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 6

6 electroluxProgrammakeuzeknop= Koude was= Spoelgangen= Warmwateraansluiting= Waterafvoer= Handwas= Centrifugeren= Wol= Economy (zuinig)ToetsenLampjes= Nachtcyclus+= Voorwas + Hoofdwas= Spoelstop+= Spoelen + Centrifugeren= Warmwateraansluiting= Einde programma= KinderslotPROGRAMMAKEUZEKNOPHiermee kunt u het apparaat aan/uit schakelen en/of een programma selecteren.KORT CENTRIFUGERENDoor deze toets in te drukken kunt u decentrifugesnelheid van het geselecteerdeprogramma wijzigen of de optie Spoel

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 7

electrolux 7Wij raden u aan om alleen een wascyclus met koud water uit te voeren bijwasgoed met eiwitvlekken (bloed, eieren) die eerst een inweekvoorwas nodighebben met koud water. Hierna wordthet water geleidelijk verwarmd voor eenefficiëntere reiniging en een enzymatische reactie voor de beste wasresultaten.START/PAUZEMet deze toets kunt u het geselecteerdeprogramma starten of onderbreken.STARTUITSTELDe start van het hoofdwasprogramma kanmet 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steed

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 8

8 electroluxDISPLAY5.1:• Duur van het gekozen programmaNadat u een programma gekozen heeft,wordt de tijdsduur in uren en minuten) . Deweergegeven (bijvoorbeeldduur wordt automatisch berekend op basis van de aanbevolen maximale ladingvoor elk type wasgoed. Na de start vanhet programma wordt de resterende tijdelke minuut bijgewerkt.• AlarmcodesIn geval van problemen met de werkingkunnen er alarmcodes weergegeven wor(zie hoofdstukden, bijvoorbeeld«Wat te doen als...»).• Einde programmaAls h

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 9

electrolux 9AANPASSING AAN PERSOONLIJKE WENSENGELUIDSSIGNALENDe wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallente horen zal zijn• aan het einde van een cyclus• als er een storing isDoor tegelijkertijd te drukken op de toetsen2 en 3 gedurende ongeveer 6 seconden,wordt het geluidssignaal gedeactiveerd (behalve als er een storing is). Door nogmaalsop deze 2 toetsen te drukken, wordt hetgeluidssignaal weer ingeschakeldKINDERSLOTDankzij deze voorziening kunt u het appar

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 10

10 electroluxden). Schuif de wasmiddellade er weervoorzichtig in.KIES HET GEWENSTE PROGRAMMAMET DE PROGRAMMAKEUZEKNOP (1)U kunt het juiste programma voor elke soortwasgoed kiezen door de aanwijzingen in deprogrammatabellen op te volgen (zie "Wasprogramma's"). Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Met deprogrammakeuzeknop bepaalt u het soortwascyclus (bijv. waterpeil, beweging van detrommel, aantal spoelgangen) en de wastemperatuur afhankelijk van het soort wasgoed. Het controlel

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 11

electrolux 11SELECTEER DE UITGESTELDE STARTDOOR OP TOETS 7 TE DRUKKENAls u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk op toets 7, voordat u de machinestart. Het gekozen uitstel (max. 20 uur) verschijnt gedurende enkele seconden op hetdisplay, daarna verschijnt de duur van hetprogramma weerU moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u druktop toets 6.U kunt de vertragingstijd te allen tijde annuleren, voordat u drukt op toets 6.De uitgestelde start kiezen1. Stel

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 12

12 electroluxVolg onderstaande instructies om het wateraf te pompen:1. Draai de programmakeuzeknop opstand O.2. Kies het programma pompen of centrifugeren.3. Verlaag indien nodig de centrifugeersnelheid met de betreffende toets.4. Druk op toets 6.Aan het einde van het programma, gaat hetlampje 8.3 aan. De deur kan nu worden ge-opend. Draai de programmakeuzeknop opO om de machine uit te schakelen.Verwijder het wasgoed uit de trommel encontroleer goed of de trommel leeg is. Als uniet van plan bent

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 13

electrolux 13De volgende gewichten zijn een indicatie:dekbedovertrek700 gheren overhemd600 glaken, herenpyjama500 gtafelkleed250 gkussensloop, toilethanddoek,nachtjapon, herent-shirt200 gtheedoek, damesondergoed,zakdoek, blouse, herenondergoed100 gVLEKKEN VERWIJDERENDe kans bestaat dat hardnekkige vlekkenniet kunnen worden verwijderd met alleenwater en wasmiddel. Het is daarom aan tebevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.Bloed: behandel verse bloedvlekken metkoud

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 14

14 electroluxVolg de aanbevelingen van de fabrikant opvoor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken inde wasmiddellade niet.GRADEN VAN WATERHARDHEIDDe hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. Informatie over de hardheid van het water inuw omgeving kan worden verkregen bij hetdesbetreffende waterleidingbedrijf.Een waterontharder moet worden toegevoegd als het water een gemiddeldhoge hardheidsgraad heeft (vanaf hardheidsgraad II). Vol

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 15

electrolux 15ProgrammaMaximale en minimale temperatuurProgrammabeschrijvingMaximale centrifugesnelheidMaximale beladingType wasgoedOptiesSynthetica30° - KoudHoofdwas - spoelgangenMaximale centrifugeersnelheid 900 tpmMax. belading 3.5 kg - Gered. lading 1.5 kg 2)Synthetische of gemengde stoffen (normaal oflicht vervuild wasgoed).CENTRIFUGETOERENTAL REDUCERENNACHTCYCLUSSPOELSTOPVOORWAS3)EXTRA SPOELINGSUPERSNELDelicates40°-30°- KoudHoofdwas - spoelgangenMaximale centrifugeersnelheid 700 tpmMax.

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 16

16 electroluxProgrammaMaximale en minimale temperatuurProgrammabeschrijvingMaximale centrifugesnelheidMaximale beladingType wasgoedOptiesVaatwasmiddelVakjePompWater wegpompenMax. belading 7 kgOm het laatste spoelwater af te voeren in programma's met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel. Draai eerstde programmakeuzeknop naar O, en dan naar hetpompprogramma. Druk op toets 6.CentrifugeerAfpompen en lang centrifugerenCentrifugeren op de maximale snelheidMax.

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 17

electrolux 17de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.NA ELKE WASBEURTLaat de deur een tijdje open staan. Dit helptom de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in het apparaat te voorkomen. Door de deur een tijdje open te latenstaan na een wascyclus blijft de afdichtingvan de deur ook beter bewaard.ONDERHOUDSWASBEURTBij wasbeurten op lage temperaturen is hetmogelijk dat er aanslag aan de binnenkantvan de trommel blijft zitten.Wij raden u daarom aan

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 18

18 electroluxBelangrijk! Maak de trommel niet schoonmet zure ontkalkingsmiddelen,schuurmiddelen die chloor bevatten ofstaalwol.1. Verwijder alle roestaanslag op de trommel met een reinigingsmiddel voorroestvrij staal.2. Draai een wascyclus zonder was in detrommel om restanten van reinigingsmiddelen te verwijderen.Programma: Kort katoenprogramma opmaximale temperatuur en voeg ong.een kwart maatbeker wasmiddel toe.DEURRUBBERControleer van tijd tot tijd het deurrubber enhaal evt. aanwezige voorwerp

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 19

electrolux 197. Verwijder stof en voorwerpen uit depomp.8. Zorg dat het schoepenrad op de juistewijze kan draaien. Neem als dit nietlukt, contact op met de klantenservice.9. Reinig het filter onder de waterkraan enplaats het terug in de speciale geleidersvan de pomp.10. Zorg ervoor dat het filter stevig vastzitom waterlekkage te voorkomen.12uit de trommel hebt kunnen halen. Wanneeru het deksel weer vastschroeft, dient ugoed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te

Zawartość Krótki opis na stronie nr. 20

20 electroluxMACHINE LEGEN IN GEVAL VANNOODGa, als het water niet wordt afgevoerd, alsvolgt te werk om de machine leeg te latenlopen:1. trek de stekker uit het stopcontact2. draai de waterkraan dicht.3. wacht zo nodig totdat het water is afgekoeld.4. open het pompdeurtje;5. Plaats een bak op de vloer onder deuitsparing van de afvoerpomp;6. Druk de twee hendels in en trek het afvoerkanaal naar voren om het water eruit te laten stromen;7. Als de bak vol met water is, duwt u hetafvoerkanaal terug e

ZOSTAW KOMENTARZ